Bachelor in International Business

De economie ontwikkelt zich tot een geglobaliseerde economie. Het wordt steeds belangrijker om andere talen, culturen en economische aspecten te begrijpen. In de Bachelor Business Administration leer je de belangrijkste aspecten van de bedrijfskunde kennen. Een internationale oriëntatie is hier van bijzonder belang. De geglobaliseerde zakenwereld biedt spannende uitdagingen waarop u in deze cursus wordt voorbereid. Naast de klassieke disciplines van de bedrijfskunde, cursussen over internationaal management bereiden u voor op leidinggevende posities en culturele eigenaardigheden wereldwijd. Praktische casestudy’s stellen u in staat om uw nieuw verworven kennis direct toe te passen. De International Business Administration Bachelor’s programma geeft je een solide basis om je voor te bereiden op de wereldwijde arbeidsmarkt.

Carrièrevooruitzichten met een Bachelor in Bedrijfskunde
De bedrijfswereld is uw thuisbasis en u kunt overal ter wereld werken dankzij de internationale oriëntatie. Met een Bachelor in Business Administration kunt u werken in verschillende delen van bedrijven:

Business Consulting-Marketing * Financiën * Human-Resources-Management * Management en leidinggevende functies

 

Key Facts Bachelor

Wij bieden dit programma aan in samenwerking met de IPE Management School Parijs. De volledige bacheloropleiding wordt erkend door de Franse overheidscommissie CNCP op bachelorniveau. Na een positieve afronding van de volledige opleiding (180 EC) ontvang je het IPE-diploma. Het IPE-diploma is geplaatst op niveau 6 van het Europees kwalificatiekader (EQF).
Daarnaast is door de NARIC uit het Verenigd Koninkrijk zowel nationale als internationale erkenning verleend. Voor Europese studenten is de norm vastgelegd in de Harmonisatiewet voor het hoger onderwijs van de Europese Unie.

Het programma heeft de volgende doelstellingen:

 • De studie van organisaties, hun management en de veranderende externe en internationale context waarin zij opereren mogelijk maken.
 • Personen uitrusten voor en/of ontwikkeling van een carrière in het internationale bedrijfsleven en aanverwante gespecialiseerde gebieden in business development, marketing, financiën en toerisme management op een professioneel of gelijkwaardig niveau om leidinggevende posities in de arena van het internationale bedrijfsleven op te nemen.
 • Ontwikkeling van het vermogen om kennis en begrip van het internationale bedrijfsleven en management toe te passen op complexe vraagstukken, zowel systematisch als creatief, om het bedrijfsleven en de managementpraktijk te verbeteren.
 • Versterking van levenslang leren en persoonlijke ontwikkeling om met zelfsturing en originaliteit te kunnen werken en bij te dragen aan het bedrijfsleven en de maatschappij in het algemeen.

Een aanvrager kan worden toegelaten op basis van bewijzen die erop wijzen dat hij/zij in staat zal zijn om de doelstellingen van het programma te verwezenlijken en te profiteren van de doelstellingen van het programma en de voor de toekenning vereiste norm te bereiken.

Bij de beoordeling van de toelating tot het programma worden een aantal criteria gehanteerd, waaronder de taalvaardigheid en de academische en beroepskwalificaties van de kandidaten.

De toelatingsvoorwaarden voor het programma omvatten het volgende:

 • Een minimum van 2 GCE A-niveaus of gelijkwaardige kwalificaties OF
 • Een erkende Universiteitsstichting of Access programma OF
  Demonstratie van de Engelse taalvaardigheid met een TOEFL-testscore op papier van 500, een computertestscore van 173 of een internettestscore van 61, een algemene IELTS-score van 5,5 of andere Engelse taaltestscores en equivalenties.
 • Studenten die niet onder de bovenstaande toelatingscriteria vallen, worden individueel beoordeeld.

Aan het einde van het programma heeft de succesvolle student de mogelijkheid om dit te doen:

 • Demonstreer begrip van managementtheorieën, actuele managementkwesties, de ontwikkeling van conceptuele kaders om hun toepassing te begeleiden binnen organisaties die opereren in een steeds globaler en concurrerender omgeving.
 • Verwerven van een sterke basis in de belangrijkste functionele gebieden van het bedrijfsmanagement om hen in staat te stellen te slagen als effectieve managers in een steeds complexer en dynamischer wordende omgeving.
 • Een samenhangend geheel van kennis over economische, ethische, ecologische, juridische, politieke, sociologische en technologische factoren en de gevolgen daarvan op lokaal, nationaal en internationaal niveau voor de strategie, het gedrag en het beheer van organisaties.
 • Aantoonbaar beschikken over een reeks vaardigheden die relevant zijn voor grensoverschrijdend beheer, waaronder intercultureel bewustzijn en begrip.
 • Het verwerven en gebruiken van een reeks concepten, tools en technieken voor probleemoplossing en besluitvorming voor het analyseren van complexe en onderling gerelateerde bedrijfsscenario’s.
 • Demonstreer en pas kritische vaardigheden toe die het mogelijk maken om valide en relevante managementkwesties en -praktijken te onderzoeken en te evalueren.

De nieuwe richtlijnen binnen het onderwijs stimuleren een optimale aansluiting tussen de opleidingen en de beroepspraktijk. Het lesmateriaal is in lijn met de werkpraktijk en gaat direct naar het doel. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er geen onnodig lesmateriaal wordt behandeld. Waar nodig wordt het lesmateriaal ondersteund door aanvullende literatuur en testcases die perfect weergeven hoe de opgedane kennis in de huidige beroepspraktijk wordt toegepast. Dit maakt je opleiding bij de TTE levendig en aangenaam.

De totale kosten van de Bachelor in international Business cursus is 7.812 €. U kunt het bedrag eenmalig betalen en krijgt 5% korting of betaalt een maandelijks bedrag van 217 € over 36 maanden. De kosten per module zijn 340 € per maand.

Top-up Bachelor

Profiteer van uw competenties

Sinds enkele jaren wordt het EQF in Europa gebruikt om de onderwijskwalificaties vergelijkbaar te maken. Er wordt niet alleen rekening gehouden met het academisch onderwijs, maar ook met de verworven beroepsbekwaamheden en de praktische opleiding.
TTE houdt zich zeer duidelijk aan de eisen van de Europese Unie en implementeert het EQF consequent. Op deze manier kunt u de kennis die u al hebt opgedaan door ons laten erkennen en uw studie dienovereenkomstig inkorten. Afhankelijk van je persoonlijke opleiding kun je tot 120 ECTS laten erkennen.
De TTE heeft hiervoor een gestandaardiseerde kwaliteitsprocedure ontwikkeld, die de eisen van de Europese Unie en het EQF volgt.
Wij kijken uit naar de ontvangst van uw documenten.

Accreditatie en goedkeuring

Pôle Paris Alternance (PPA) is een instelling voor hoger onderwijs van Réseau Grandes Écoles Spécialisées (Réseau GES) en is volledig erkend en gemachtigd door de Franse staat om kwalificaties te verlenen op niveau 1 (Masters) en niveau 2 (Undergraduate).
IPE Management School Paris (IPE) is de International School of Paris Pôle Alternance (PPA) die verantwoordelijk is voor de levering van onze Masters en Undergraduate graden in overzeese locaties binnen de autoriteit zoals toegekend voor PPA.

Onze internationale programma’s met onze internationale partners worden academisch en kwalitatief rechtstreeks door ons beheerd om ervoor te zorgen dat de academische normen en leerdoelen zoals die op internationale locaties worden geleverd, vergelijkbaar zijn en in overeenstemming met onze academische kwaliteitscontrole in Parijs. 

Word een topgekwalificeerde professional en verwerf een internationaal erkend bachelordiploma.

Meer informatie nodig?

Wij sturen u dan verdere informatie per e-mail. Schrijf een korte e-mail met uw naam. U ontvangt binnenkort een gedetailleerde beschrijving van uw programma.