Master of Business Administration (MBA)

Managers die het totale proces van een organisatie kunnen overzien, zijn van essentieel belang in het hedendaagse bedrijfsleven. Een verantwoordelijke leidinggevende die zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau inspeelt op de bedrijfskundige ontwikkelingen is van onschatbare waarde.

Elke organisatie zoekt naar optimalisatie van haar bedrijfsvoering, om uiteindelijk zo effectief en efficiënt mogelijk te functioneren. Met de MBA-opleiding van TTE maakt u van uzelf een betere manager en leider. U bent straks in staat om oplossingsgericht te werk te gaan bij cruciale beslissingen omtrent de bedrijfsvoering en u kunt gemaakte beleidskeuzes indien noodzakelijk omzetten in effectieve organisatiestructuren en uiteindelijk in efficiënt en effectief menselijk gedrag.

Na het volgen van deze opleiding beschikt u over brede kennis van en inzichten in de verschillende aspecten van moderne bedrijfsvoering, waardoor u voor organisaties van verschillende aard en omvang van grote toegevoegde waarde bent!

 

 

 

Key Facts MBA

Wij bieden deze masteropleiding aan in samenwerking met de IPE Management School Parijs. Het volledige MBA  programma is erkend door het Franse overheidscomité CNCP op masterniveau. Na een positieve afronding van het volledige programma (90 EC) ontvang je het IPE-Master diploma. De IPE-mastergraad is geplaatst op niveau 7 van het Europees kwalificatiekader (EQF).
Daarnaast is door de NARIC uit het Verenigd Koninkrijk zowel nationale als internationale erkenning verleend. Voor Europese studenten is de norm vastgelegd in de Harmonisatiewet voor het hoger onderwijs van de Europese Unie.

De volledige masteropleiding bestaat uit acht theoretische modules + een afstudeerfase. De theoretische MBA-modules kunnen ook afzonderlijk als opleiding worden gevolgd. Dit maakt de MBA-modules uitermate geschikt als u meer kennis wilt opdoen in een vakgebied of als u op dit moment niet de hele MBA-opleiding kunt volgen. U kunt kiezen uit de volgende specialismen: – Human Resource Management – Bedrijfseconomie – Marketing Management – Onderzoeksmethoden – Operationeel Management – Strategisch Management – Bedrijfsethiek – Boekhouding en Financiën – Bedrijfsstatistieken
Na het succesvol afronden van een van deze acht MBA-modules kunt u altijd besluiten om u in te schrijven voor de gehele masteropleiding. Een MBA-module duurt drie maanden en heeft geen vooropleiding nodig.

Voor toelating tot de volledige Master of Business Administration (MBA) is een relevante werkplek nodig waar u zakelijke problemen kunt oplossen. Voor de MBA-modules en de Academische cursussen is geen vooropleiding vereist. Als u een MBA-module of een Academische cursus hebt gevolgd en met succes hebt afgerond, beschikt u over voldoende vakkennis om de volledige Master of Business Administration (MBA) sneller af te ronden.

Een strategisch manager is verantwoordelijk en resultaatgericht. Hij is in staat het management te ondersteunen, te adviseren of zelf te voeren op het gebied van duurzaam management, logistiek, marketing, bedrijfsethiek en financiën. Na het afronden van deze masteropleiding kunt u werken voor organisaties in zowel de private als de publieke sector. Mogelijke beroepen:

Marketing Manager, Bedrijfseconoom, Operations Manager, Manager Inkoop & Logistiek, Projectmanager, Business Controller, Financieel Controller, Interim Manager.

De nieuwe richtlijnen binnen het onderwijs stimuleren een optimale aansluiting tussen de opleidingen en de beroepspraktijk. Het lesmateriaal is in lijn met de werkpraktijk en gaat direct naar het doel. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er geen onnodig lesmateriaal wordt behandeld. Waar nodig wordt het lesmateriaal ondersteund door aanvullende literatuur en testcases die perfect weergeven hoe de opgedane kennis in de huidige beroepspraktijk wordt toegepast. Dit maakt je opleiding bij TTE levendig en aangenaam.

De totale kosten van de Master of Business Administration (MBA) opleiding bedragen 8.280 €. U kunt het bedrag eenmalig betalen en krijgt 5% korting of een maandelijks bedrag van 345 € over 24 maanden. De kosten per module bedragen 985 € of 345 € per maand voor een totale duur van drie maanden.

Accreditatie en goedkeuring

Pôle Paris Alternance (PPA) is een instelling voor hoger onderwijs van Réseau Grandes Écoles Spécialisées (Réseau GES) en is volledig erkend en gemachtigd door de Franse staat om kwalificaties te verlenen op niveau 1 Masters) en niveau 2 (Undergraduate).
IPE Management School Paris (IPE) is de International School of Paris Pôle Alternance (PPA) die verantwoordelijk is voor de levering van onze Masters en Undergraduate graden in overzeese locaties binnen de autoriteit zoals toegekend voor PPA.

Our International programmes with our International partners are academically and quality managed directly by us to ensure that academic standards and learning objectives as delivered in International locations are similar and in compliance with our academic quality control exercised in Paris.  

Word een top gekwalificeerde manager en verwerft een internationaal erkend MBA-diploma.

Meer informatie nodig?

Wij sturen u dan verdere informatie per e-mail. Schrijf een korte e-mail met uw naam. U ontvangt binnenkort een gedetailleerde beschrijving van uw masteropleiding.